เจ้าหนูไทย & สวิส พิชิตปีศาจ | Thailändisches Mädchen & Schweizer Junge besiegen den Teufel!

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวีดิทัศน์นิทานสำหรับเด็กในโอกาสครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ เรื่อง “เจ้าหนูไทย & สวิส พิชิตปีศาจ” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมช้างเผือก และโรงเรียนช้างน้อย นครซูริก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของเยาวชนไทยและสวิสเกี่ยวกับความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองประเทศ (เสียงพากษ์ภาษาไทย พร้อมคำบรรยายภาษาเยอรมัน)

The Royal Thai Embassy in Bern presents a special animated cartoon for children “Thailändisches Mädchen & Schweizer Junge besiegen den Teufel!”. This animation was created in cooperation with Verein Weisser Elefant and Elefäntli-Schuel in Zürich for the occasion of the 90th anniversary of Thailand – Switzerland diplomatic relations, with an aim to promoting better understanding among Thai and Swiss youths on long standing Thai-Swiss relations. (Thai language audio with German subtitle).

เรื่องและภาพโดย ณัฐรดา กิตติคุณเดชา | บทบรรยายโดยสมาคมช้างเผือกและโรงเรียนช้างน้อย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close