ผลการประกวดวาดภาพโดยเยาวชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ไทย – สวิตฯ | Results of the Thai-Swiss Children’s Drawing Competition on the Occasion of the 90th Anniversary of Thai – Swiss Relations

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ร่วมกับสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ จัดการประกวดวาดภาพของเยาวชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเยาวชนไทยจากทั่วสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาไทย ได้แก่ โรงเรียนช้างน้อย ซูริก โรงเรียนศูนย์ภาษาไทยคลาสสิค โซโลทูร์น โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์ โรงเรียนเด็กไทยไกลบ้าน และโรงเรียนสอนภาษาไทย ต้นกล้า รวม 29 คน ส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวด

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรุ่นอายุ 10 ปีขึ้น โดยกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสวิส ได้ตัดสินภาพวาดที่ชนะเลิศการประกวดตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และต่อมา ภาพวาดที่ชนะเลิศการประกวดได้ถูกนำไปจัดแสดงให้งานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ Yehudi Menuhin Forum Bern

รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี | Aged 9 years and under

รางวัลชนะเลิศ | Winner
ด.ญ. เทสลา เจดีย์ วูล์ฟ อายุ 9 ปี โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 | First Runner-up
ด.ช. เฟลิช วาลโวเกิล อายุ 7 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2 | Second Runner-up
ด.ญ. วนิดา เรคสไตเนอร์ อายุ 8 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2 | Second Runner-up
ด.ช. ภัทรจาริณ จันทรลาภา อายุ 6 ปี

รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป | Aged 10 years and above

รางวัลชนะเลิศ | Winner
ด.ช. ฟิโอเรนโซ อคิระห์ วูล์ฟ อายุ 12 ปี โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์
รองชนะเลิซอันดับ 1 | First Runner-up
ด.ญ. สิรินดา คาซาล อายุ 15 ปี โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์
รองชนะเลิซอันดับ 2 | Second Runner-up
ด.ญ. อลิส ฮารทมันน์ อายุ 12 ปี โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close