คอนเสิร์ตออนไลน์ “ดนตรีดลใจ 90 ปี สัมพันธไมตรี ไทย – สวิส” 15 ธ.ค. 64 เวลา 13.00 น. | Online Concert “Inspired Melodies Celebrating 90 Years of Thai – Swiss Relations” 15 Dec. 21 at 13.00h

กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และสถานเอกอัครราชทูตสวิสประจำประเทศไทย ขอเชิญรับชมการแสดงดนตรีออนไลน์ “ดนตรีดลใจ 90 ปี สัมพันธไมตรี ไทย – สวิส” ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. (เวลาสวิส)

The Ministry of Culture of Thailand in cooperation with the Princess Galyani Vadhana Institute of Music, Royal Thai Embassy Bern and Embassy of Switzerland in Thailand present The Online Concert “Inspired Melodies Celebrating 90 Years of Thai – Swiss Relations” on the occasion of the 90th Anniversary of the Establishment of Thailand – Switzerland Diplomatic Relations on 15 Dec. 2021 at 13.00h (Swiss time). 


คลังวีดิทัศน์ | VDO Gallery


  บทความอื่น ๆ | Other Posts


  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this:
  search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close