ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์สวิส ออกตราไปรษณียากรร่วมในโอกาสครบรอบ 90 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวิตเซอร์แลนด์ | Thailand Post and Swiss Post Issue Joint Commemorative Stamps on the Occasion of the 90th Anniversary of Thailand – Switzerland Diplomatic Relations

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์สวิสได้เปิดตัวตราไปรณียากรชุดพิเศษที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 90 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปี 2564

รถไฟสายมิตรภาพ 90 ปี ไทย – สวิส

On 11 November 2021, Thailand Post and Swiss Post launched the special commemorative joint issue stamps to celebrate the 90th anniversary of the establishment of Thailand – Switzerland Diplomatic Relations in 2021.

The 90th Anniversary Friendship Railway

Stamps issued by Thailand Post

ในโอกาสนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ออกตราไปรษณียากรร่วมชุดพิเศษ “รถไฟสายมิตรภาพ 90 ปี ไทย – สวิส” เพื่อสะท้อนสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานของทั้งสองประเทศที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 แสตมป์ร่วมสองประเทศชุดนี้ ประกอบด้วยตราไปรณียากร 2 แบบ ได้แก่ รถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (จังหวัดลพบุรี) เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของไทย ท่ามกลางบรรยากาศทางธรรมชาติที่สดชื่นด้วยผืนน้ำโอบล้อมและผืนป่าเขียวชอุ่มสองข้างทาง และขบวนรถไฟสาย Lucerne-Interlaken Express หนึ่งในรถไฟนำเที่ยวสาย Golden Line ที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ราคาดวงละ 3 บาท โดยไปรษณีย์ไทยจัดจำหน่ายตราไปรษณียากรร่วมชุดพิเศษดังกล่าวใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ชุดตราไปรณียากร 10 ดวง (แบบละ 5 ดวง) ราคา 30 บาท และซองวันแรกจำหน่าย ราคา 16 บาท ผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย (คลิกที่นี่) หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศไทย

On this occasion, Thailand Post issued a special commemorative stamp set called “The 90th Anniversary Friendship Railway” to reflect the long and close friendship between the two countries which began formally in 1931. The stamp set comprises 2 stamp designs, depicting the special Express Train between Bangkok – Pa Sak Jolasid Dam in Lopburi, known as the ‘floating train’, and the famous two hours journey on the Lucerne – Interlaken Express; a popular tourist route highlighting Switzerland’s turquoise lakes, glacial mountains and pristine waterfalls, respectively. The stamps are valued each at 3 baht and sold in two formats i.e. set of 10 stamps (5 of each design) for 30 baht and First Day Cover for 16 baht. Orders can be made online at Thailand Post’s website (click here) or at Thailand Post outlets throughout Thailand.

ความงามแห่งขุนเขาและผืนน้ำไทย – สวิตเซอร์แลนด์

ด้านไปรษณีย์สวิส ได้ออกแบบตราไปรษณียากรพิเศษ 2 แบบ ซึ่งนำเสนอภาพวิวทิวทัศน์ภูเขาเหนือผืนน้ำที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี จังหวัดพังงา และวิวทะเลสาบ Bachalpsee เมือง Grindelwald โดยภาพสะท้อนในผืนน้ำของเสม็ดนางชีจะเป็นภาพเทือกเขาแอลป์ ของสวิตเซอร์แลนด์ และภาพสะท้อนในทะเลสาบ Bachalpsee เป็นภาพเขาจากอ่าวพังงา โดยตราไปรณียากรวิวทะเลสาบ Bachalpsee มีมูลค่า 1 ฟรังก์สวิส ใช้ส่งไปรษณีย์ภายในสวิตเซอร์แลนด์ได้ ขณะที่ตราไปรษณียากรภาพวิวจากจุดชมวิวเสม็ดนางชี มีมูลค่า 2 ฟรังก์สวิส ใช้ในการส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศได้  โดยไปรณีย์สวิสจัดจำหน่ายตราไปรษณียากรชุดพิเศษดังกล่าวในหลายรูปแบบ อาทิ ชุดตราไปรษณียากร 16 ดวง แผ่นพับสะสม และซองวันแรกจำหน่าย สนใจสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์สวิส (คลิกที่นี่) หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วสวิตเซอร์แลนด์

Beauty of the Mountains and Waters in Thailand and Switzerland

For Swiss Post, 2 different stamps have been designed and issued. Both highlight the beauty of water landscapes of Thailand and Switzerland, namely, the view from the Samet Nangshe Viewpoint in the Province of Phang-nga with the reflection of the Swiss Alps in the water, and the view of the Bachalpsee in Grindelwald with the reflection of the mountain in Phang-nga Bay in the lake. This reflects the close bond of friendship between Thailand and Switzerland. The stamp with the design of the Bachalpsee is worth 1 Swiss franc and can be used for domestic post, whereas the stamp with the design of Samet Nangshe is worth 2 Swiss francs and can be used for international mail. These stamps are on sale in several formats, including a set of 16 stamps, Collection Sheet, and First Day Cover, and can be ordered online on Swiss Post’s website (click here) or at Swiss Post outlets across Switzerland.

Stamps issued by Swiss Post

***************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น | Royal Thai Embassy, Bern
11 พฤศจิกายน 2564 | 11 November 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close