สิงหาคม … ย้อนรอยการเสด็จฯ เยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2503 – ตอนที่ 1 | August Focus: Recounting King Rama IX’s 1960 State Visit to Switzerland – Part 1

เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ เพราะในเดือนนี้ เมื่อปี 2503 หรือเมื่อ 61 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างรากฐานความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศมาตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา

ในโอกาสที่ปี 2564 เป็นปีแห่งการครบรอบ 90 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นจะพาท่านย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2503 ดังกล่าว ด้วยการนำท่านไปพบกับประมวลภาพและวิดีโอคลิปประวัติศาสตร์ รวมทั้งบทความที่เล่าถึงรายละเอียดของเหตุการณ์อันสำคัญดังกล่าวตลอดเดือนสิงหาคม 2564

สำหรับตอนแรกนี้ เราจะนำท่านไปพบกับวิดีโอคลิปหายากจากหอจดหมายเหตุสวิส ที่บันทึกภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2503

The month of August is an important month in the history of Thailand – Switzerland diplomatic relations. In August 1960, 61 years ago, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great or King Rama IX paid a State Visit to the Swiss Confederation. The Visit laid a strong foundation in the course of the next 6 decades for the close and cordial relations between Thailand and Switzerland.

On the occasion of the 90th anniversary of the establishment of Thailand – Switzerland diplomatic relations in 2021, the Royal Thai Embassy will take you on a journey back in time throughout the month of August 2021 to recount this historic visit, which took place from 29 – 31 August 1960, with a series of old photographs and videos as well as articles written to highlight the significance of this visit.

We start the series with a video footage from the Swiss Federal Archive, which captured this historic State Visit in 1960.

เสียงบรรยายภาษาเยอรมัน | With German commentary
Source: Der thailändische Staatsbesuch, feature from the «Schweizer Filmwochenschau» 1960-09-02 
(Swiss Federal Archives J2.143#1996/386#289-1#2*)

ลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนทางอีเมล | Subscribe for Email Alert

เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไป ท่านสามารถลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนทางอีเมลได้ด้านล่าง
Subscribe for email alert below so you won’t miss the next part of the series.


ทัศนะนักการทูต | From Diplomatic Viewpoints  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this:
  search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close