ผลการประกวดวาดภาพโดยเยาวชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ไทย – สวิตฯ | Results of the Drawing Competition by Thai Children in Switzerland on the Occasion of the 90th Anniversary of Thai – Swiss Relations

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ร่วมกับสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ จัดการประกวดวาดภาพของเยาวชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเยาวชนไทยจากทั่วสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาไทย ได้แก่ โรงเรียนช้างน้อย ซูริก โรงเรียนศูนย์ภาษาไทยคลาสสิค โซโลทูร์น โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์ โรงเรียนเด็กไทยไกลบ้าน และโรงเรียนสอนภาษาไทย ต้นกล้า รวม 29 คน ส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวด

The Royal Thai Embassy in Bern in cooperation with the Thai Teachers Association in Switzerland organized a drawing competition for Thai children in Switzerland on the occasion of the 90th Anniversary of Thai – Swiss Relations. The event was participated by 29 children across Switzerland, including those from Thai Language Schools i.e. Thaischule Tongla für Kinder, Glai Baan Thai Schule für Kinder, Thai Schule Südostschweiz in Chur, Elefaentli Schuel Zurich,  and Thai Classic Sprachkurse Solothurn.

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรุ่นอายุ 10 ปีขึ้น โดยกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสวิส ได้ตัดสินภาพวาดที่ชนะเลิศการประกวดตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และต่อมา ภาพวาดที่ชนะเลิศการประกวดได้ถูกนำไปจัดแสดงในงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ Yehudi Menuhin Forum Bern

The competition was divided into two age categories, namely, 1) 9 years of age and below 2) 10 years of age and above. The decision on winning drawings was made by a jury comprising representatives from Thai Embassy and the Swiss Federal Department of Foreign Affairs. The rewarded drawings were exhibited at the “90th Anniversary Celebration Night” event on 28 May 2021 at Yehudi Menuhin Forum Bern.

รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี | Aged 9 years and under

รางวัลชนะเลิศ | Winner
ด.ญ. เทสลา เจดีย์ วูล์ฟ อายุ 9 ปี โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 | First Runner-up
ด.ช. เฟลิช วาลโวเกิล อายุ 7 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2 | Second Runner-up
ด.ญ. วนิดา เรคสไตเนอร์ อายุ 8 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2 | Second Runner-up
ด.ช. ภัทรจาริณ จันทรลาภา อายุ 6 ปี

รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป | Aged 10 years and above

รางวัลชนะเลิศ | Winner
ด.ช. ฟิโอเรนโซ อคิระห์ วูล์ฟ อายุ 12 ปี โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์
รองชนะเลิซอันดับ 1 | First Runner-up
ด.ญ. สิรินดา คาซาล อายุ 15 ปี โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์
รองชนะเลิซอันดับ 2 | Second Runner-up
ด.ญ. อลิส ฮารทมันน์ อายุ 12 ปี โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์

Events News | ข่าวกิจกรรม


  Other Posts | บทความอื่น ๆ


  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this:
  search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close