จากวันนั้นจวบจนวันนี้ …. ของพระเทพกิตติโมลี และวัดศรีนครินทรวราราม | From Then until Now. The Story of Wat Srinagarindravararam

ภาคประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ให้ราบรื่น และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หนึ่งในสิ่งที่ช่วยรักษาความสามัคคีกลมเกลียวของชุมชนไทยซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรในสวิตเซอร์แลนด์ คือ พระพุทธศาสนา ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ และทำให้ชุมชนไทยมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในสังคมสวิสตลอดหลาย 10 ปีที่ผ่านมา

เมื่อนึกถึงพระพุทธศาสนาในสวิตเซอร์แลนด์ ภาพที่อยู่ในห้วงนึกคิดของคนส่วนใหญ่ คือ ภาพพระอุโบสถหลังใหญ่สีขาว ประดับประดาด้วยลวดลายและศิลปกรรมตามแบบพุทธศาสนสถานของไทย อันทำให้ผู้พบเห็นหรือมาเยี่ยมเยือนรับรู้ได้ในทันทีถึงการก้าวเข้าสู่ความเงียบสงบและร่มเย็นของเขตวัดไทย ซึ่งคือภาพของวัดศรีนครินทรวราราม วัดเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตั้งตระหง่านในหมู่บ้านเกรทเซนบาค รัฐโซโลธูร์น ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นเวลากว่า 32 ปีแล้ว

การเดินทางผ่านกาลเวลาของวัดศรีนครินทรวรารามจากวันนั้นจวบจนวันนี้ไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายเลยทีเดียว แม้ว่าวัดเองจะได้รับการอุปถัมภ์จากบุคคลในระดับต่าง ๆ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็ต้องเสียสละทั้งเวลา แรงกาย และแรงใจในการฟันฝ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความสง่างามและการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน และนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่พระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม ได้กรุณาบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย ที่ท่านได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบเกร็ดประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของวัดศรีนครินทรวรารามแห่งนี้

[carousel_slide id=’998′]

*******************

เรื่องและภาพ โดย พระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทวราราม
เรียบเรียง โดย เอกภัทร เปรมโยธิน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น


  2 thoughts on “จากวันนั้นจวบจนวันนี้ …. ของพระเทพกิตติโมลี และวัดศรีนครินทรวราราม | From Then until Now. The Story of Wat Srinagarindravararam

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this:
  search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close